„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu: budowę budynku mroźni i chłodni do usługowego zamrażania i przechowywania produktów rolnych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Przewidywane wyniki operacji: wprowadzenie nowego procesu technologicznego, wytwarzanie nowych produktów, przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii uzyskanie niskiego jednostkowego kosztu wytwarzania, wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji i wzrost konkurencyjności firmy na rynku.

PROW-2014-2020-logo-kolor
pobrane

FROM 1992

BEGINNINGS

line

Multi-trade Company Huber,” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Huber”, formerly known as Purchase and Sale of Cattle Hides “Skup i Sprzedaż Skór Zygmunt Skarbek”, has been operating in the industry since 1992. In 2011, Huber expanded its warehouse facilities, and the long-range investment policy contributed to its development and becoming one of the leaders in Poland and in the world.

OUR PRODUCTS

line2

RAW MATERIAL

WET BLUE CATTLE HIDES

WET BLUE SPLITS

Contact details

Quick links

Copyright 2019. All rights reserved. MRSolutions
Close Menu